nutrition & Health coaching

training, coaching & wellness

 

Are you interested in improving your health? Do you need help starting a new habit? Or do you have a certain goal you want to reach?

 

As a nutrition & healthcoach I can help you help you change or balance your lifestyle in order to be healthier. Perhaps you want to learn more about nutrition, start exercising or qiut smoking- I will help you reach whatever goal you have through coaching & Mi.- motivational interviewing.

You will get the right tools to achieve the goals you set and also the tools to continue this at home. We talk about SMART goals, how to handle set backs and obstacles and how to keep going.

Maybe you need some guidance in achieving balance.

By changing and balancing your lifestyle you will become more energized, sleep better, get better training results and much more.

Whatever goal you set up I will guide you through the process of achieving it.

 

I promote a holistic lifestyle, meaning that several factors have impact on your health, such as food, training, sleep, stress, recovery, work and leisure.

Motivational interviewing is a communicational method that is used in advising and treatment to facilitate change. MI was developped by psycologists William R Miller and Stephen Rollnick in the 1980-90´s.

 

 

*************************************************

 

 

Är du intresserad av att förbättra din hälsa? Behöver du hjälpa att skapa en ny vana? Eller har du ett speciellt mål du vill ha hjälp att nå?

 

Jag som Kost & Hälsocoach kan hjälpa dig att ändra eller balansera din livsstil och bli mer hälsosam. Du kanske vill lära dig att äta hälsosammare, börja träna, sluta röka- jag hjälper dig att nå dina mål genom coaching och Motiverande samtal. Du får redskap för att kunna genomföra dina mål och redskap att fortsätta resan på egen hand hemma. Vi pratar SMART mål, hur du hanterar bakåtsteg och motgångar och hur du fortsätter framåt.

Genom att ändra och balansera din livsstil får du mer energi, sover bättre och får bättre träningsresultat bl.a. Oavsettt vilket mål du sätter upp så hjälper jag dig genom processen att uppnå det.

 

Jag förespråkar en holistisk livsstil vilket innebär att jag menar att flera faktorer påverkar sin hälsa; matvanor, träning, sömn, återhämtning, jobb och fritid.

 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

 

****************************

 

Coaching with me will give you;

¤ more energi

¤ a more healthy body and mind

¤ better shape and helps you reach your ideal weight

¤ knowledge about how to acheive better health

¤ a good balance between food- training- rest

¤ motivation to reach your goals

¤ knowledge about what nutrition is best for you

¤ inspiration on how to improve your lifestyle and what changes are best for you

************************

Coaching med mig ger dig;

¤ mer energi

¤ friskare kropp och själ

¤ tips om hur du kan toppa formen och uppnå din idealvikt

¤ kunskap om vad du kan göra för att få bättre hälsa

¤ en bra balans mellan kost-träning-vila

¤ motivation att nå dina mål

¤ kunskap om vilken kost som passar dig

¤ inspiration till att förbättra din livsstil och vilka förändringar som är viktigast för just dig att göra.

 

 

*********************************************************

Testimonials:

Madeleine;

"Thank you for all the help with my health. I could NEVER have done it without you!"

Helen;

I didn´t realise how much I really needed this talk until I came home afterwards...

Jenny;

What have you learned from the coaching with Elisabet?

I have learned that the balance between nutrition and exersice is extremly important and to listen to my body. I have acheived a good balance now and also found motivation to feel good.

 

Copyright © All Rights Reserved